تبلیغات
به پایگاه خبری بخش آبپخش خوش آمدید - تصادف نخستین فراری 458 Italia
جدیدترین خبرها در آبپخش خبر

نخستین دستگاه «فراری 458 ایتالیا» درتاریخ 20 ماه می ( 30 اردیبهشت) امسال درورشو لهستان ساعت یک وچهل وپنج دقیقه ظهردرحالی بایک دستگاه فولکس واگن بورا تصادف کرد که به گفته شاهدان محلی درمنطقه ای که ماکزیمم سرعت 50 کیلومترمشخص شده بود باسرعت 110 کیلومتردرحال حرکت بوده است.

البته راننده فراری عنوان داشته که بدلیل پیچیدن یک اتوبوس درجلوی خودرواش مجبوربه انحراف شده است. درنهایت پلیس راننده بیست ساله واسترالیایی 458 رابدلیل تخطی ازسرعت مجاز مقصراعلام کرده است. فراری 458 که حدود 197هزاریوروقیمت دارد ازپیشرانه 4.5 لیتری 8 سیلندرخورجینی باقدرت 562 اسب وگشتاور540 نیوتن مترسودمی بردکه به کمک جعبه دنده 7سرعته دوکلاچه به شتاب اولیه 3.4ثانیه وماکزیمم سرعت 325 کیلومتردست پیدامی کند.